مقالات ارتودنسی کلینیک دکتر هومن رفیعی نیشابوری

28 آذر 1395

انواع درمان های ارتودنسی

طور کلی درمان های ارتودنسی بر حسب نوع دستگاهی که ارتودنتیست به کار می گیرد به دو نوع اصلی، ارتودنسی ثابت و ارتودنسی متحرک تقسیم می […]
28 آذر 1395

نگهدارنده (ریتینر) ارتودنسی – Retainers

ریتینر وسیله ای است که بعد از درمان ارتودنسی با براکت ها استفاده می شود و نتیجه درمان ارتودنسی را حفظ می کند تا این نتایج به […]