بیمه ها

بیمه ها و طرف قراردادها

کلینیک ارتودنسی دکتر هومن رفیعی نیشابوری طرف قرارداد بانک های ملی، رفاه کارگران، سپه و صادرات است
 همچنین لازم به یادآوری است که هزینه های درمان ارتودنسی در کلینیک ما متناسب با روش های مختلف درمان بیماران متفاوت و متنوع است و امکان پرداخت هزینه ها به صورت اقساط نیز وجود دارد.
1200px-Bank_Saderat_Iran_logo
bank-melli-iran-logo
bank-refah-logo
bank-sepah-logo